PR

Kurumunuzun hedeflerini belirlemek sizin, hedeflerinizi, imajınızı en etkin şekilde ifade etmek ve kamuoyuna duyurmak bizim işimiz.

PR(Public Relations)

 Kurum hedeflerinin kamuoyu tarafından aynı şekilde algılanmasını sağlayacak faaliyetler bütünüdür.

 

Neler Yaparız ?

 

Şirketlerin iletişimle ilgili ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçlara yönelik çözüm yollarının geliştirilmesi, iletişim stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması uzmanlık alanımız.

 

Delfin Ajans, kurumların ihtiyaçlarına yönelik Kurumsal İtibar Yönetimi, Stratejik Marka Yönetimi, Pazarlama İletişimi, Medya İlişkileri, Lider İletişimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, Sponsorluk İletişimi, Kurum İçi İletişim Projeleri alanlarında siz değerli müşterilerine destek vermektedir.

 

PR’ın Faydaları ?


Globalleşmeye paralel her sektörde rekabet git gide artıyor. Günümüzde yeni trendleri  yerine getirmenin yanında, rekabetin beraberinde getirdiği zorlukları aşmak da ayrı bir beceri ve uğraş gerektiriyor. Bu aşamada “tanıtım” ve “marka” değerinin ne denli önemli olduğu  gerçeği de karşımıza çıkıyor.
 


Delfin Ajans, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda, doğru algılanmalarını sağlamak için stratejik danışmanlık yapar.

Fotoğraflar