Basın Toplantıları ve Basın Gezileri

Basın gezileri ve turları, kuruluşu ve yönetimini medyaya daha yakından tanıtma amacı taşır. Haber amaçlı bu organizasyonların, yeni bir teknolojinin yerinde görülmesi, fabrikanın ek ünitelerinin incelenmesi gibi önemli nedenlere dayandırılarak düzenlenmesi gerekir. Basın gezileri, bir gün içinde başlayıp bitebileceği gibi bir kaç gün de sürebilir. Basın gezisi programı, ulaşım, ikram, görevli kişiler, dağıtılacak basın dosyası gibi çalışmalar dikkate alınarak çok iyi bir şekilde planlanarak, uygulanır.

Konunun uzmanları bir araya getirilerek, basın belirlenen alana götürülür. Gezinin ne zaman yapılacağını, alana nasıl gidileceğini ve gezinin neden yapıldığını anlatan basına yönelik bir davet mektubu yazılarak basın ve ilgili kişiler geziye çağrılır.

Fotoğraflar