Stratejik Marka Yönetimi

Kurumun hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacı ile araştırma, planlama, uygulama ve kontrole dayalı, gerekli pazarlama program ve faaliyetlerinin tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlarız.

 


Fotoğraflar