Sponsorluk İletişimi

Marka değerinizi etkin olarak ifade edebileceğiniz ve kurumuzu en iyi şekilde temsil edeceğini düşündüğümüz projelere imza atmanızı sağlıyoruz.

Sponsorluk İletişimi

Özel olarak hedeflenmiş pazarlara ulaşmanın en doğru ve hızlı yolu olan sponsorluk tüketici üzerinde yarattığı dramatik etkiyle de satış faaliyetlerini bütünleyen en güçlü unsurlardan biridir.

Stratejik açıdan doğru kurgulanmış, uygulama ve iletişim faaliyetleri doğru yönetilen bir sponsorluk yatırımı, markanın/kurumun hedef kitlesi tarafından desteklenmesini, kamu nezdinde kurum imajının güçlenmesini, rekabette öne çıkmasını ve marka değerinin yükselmesini sağlar ve satışlarına katkıda bulunmaktadır. Ancak en büyük kurumlar bile zaman zaman yanlış sponsorluklar yapmakta, iletişimin doğru yönetilmemesi önemli kaynakların boşa harcanması sonucunu doğurmaktadır.

İyi İletişim, pazarlama hedefleriyle ve satış faaliyetleriyle uyumlu, diğer iletişim araçlarıyla birbirini besleyen ve sinerji yaratan, marka değerini yükselten, sürdürülebilir sponsorluk modelleri projelendirmekte ve başarılı olması için gereken doğru, etkin ve yaygın iletişimi gerçekleştirmektedir. Mevcut sponsorluklardan ise en yüksek faydanın sağlanabilmesi için gereken iletişim stratejilerini oluşturup yönetmektedir.

İyi İletişim, en büyük farklılığı olarak değerlendirdiği İyi İletişim Proje’leri ile bu alanda da faaliyet göstermektedir. Hem kendi projelerinin sponsorluk çalışmaları hem de müşterileri için yaptığı başarılı co-branded çalışmaları vardır.

Fotoğraflar