Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kurumların sektör ihtiyaçlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerini hazırlıyor ve isteğe bağlı kamuoyuna sunuyoruz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, işletmenin toplumdaki çeşitli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir bir tarzda yönetmesine dönük bağlılığını ifade etmektedir. Bugün için kurumsal sosyal sorumluluk alanı, çalışanlar ve müşterilere güven vermede, piyasada yer edinmede, piyasa şöhretini korumada ve örgütsel misyonu yeniden tanımlamada önemli bir işlev görmektedir.

Gelecekte değerli olmak için geleceğe değer vermek gerekir.

Sürdürülebilir kalkınma ve gelecek değerine yatırım yapabilmek için "iyi bir kurumsal vatandaş" olma ilkesinin hem kurumun yönetimi, hem çalışanları hem de iş paydaşları tarafından ortak bir hedef haline dönüşmesi gerekiyor. Sosyal sorumluluk projeleri, "iyi vatandaş" algısının tüm sosyal paydaşlar tarafından kuvvetli bir şekilde yerleşmesi, sosyal sorumluluk projelerinin gündem yaratması ve toplumsal dönüşüme yön vermesi ile oluşuyor

Biz, hepimizin sürdürülebilir kalkınma için sorumluluk taşıdığımıza inanıyoruz. Bu nedenle, sosyal sorumluluk konusunun hizmet verdiğimiz alanı olarak değil; vatandaş olarak görevimiz olduğuna inanıyoruz. Tüm stratejik iletişim danışmanlığı çalışmalarımızda sosyal içerikli projelere önem veriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinin tasarlanması, ilgili sivil toplum kuruluşları ile kamu kuruluşlarının özel sektör ile aynı hedef etrafında buluşturulması ve hayata geçirilmesi aşamalarında yer alıyoruz. Yarınlara birlikte yatırım yapmak için özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamu işbirliğine inanıyoruz.

Fotoğraflar